Ascending ladder…

WOD
På 3 minutter:
2 runder med

  • 6 KB swing
  • 6 HR pushups
  • (6 Sandbag front squats) (skal ikke med)
  • 6 Pullups


For hver 3. minut øges med 1 rep. på hver øvelse
5 x 3 minutter. 

Der er lukket for kommentarer.