Family Cross 5.2.2019 kl 17

Warmup

12 min EMOM

  • 45 sek DU eller SU
  • 45 sek bearwalk
  • 45 sek skin the cat
  • 45 sek walking lunges

Skill

KB-swings (bunden af KB`en skal vende opad)

Wod

5 min timecap

18-12-9

  • Thrusters
  • Burpees over bar

5 min timecap

15-12-9

  • Pull ups / Ring row
  • KB-swings

5 min timecap 

15-10-5

  • Overhead squat / Goblet squat
  • Box jumps

Der er lukket for kommentarer.